Jo, Espanyol.

Hace unos días escribía un post titulado “Yo, Catalán” y en él explicaba algunas de las mentiras, típicos y tópicos que se dicen en estos últimos tiempos de los catalanes cuyo origen viene de otro punto de España. Hoy haré algo parecido pero al revés. Hablaré sobre cómo somos los catalanes y de cómo a veces se malinterpretan las cosas.

Mi reivindicación gira entorno a que las costumbres y cultura catalanas son tan españolas como la de cualquier otra región, el idioma catalán tan español como el castellano y que un ciudadano del pueblo más fronterizo de Girona es tan español como alguien que vive en el Paseo de la Castellana. Por eso, escribiré este post en catalán y en castellano. De modo que los que no entiendan el catalán pueden leerlo un poco más abajo en castellano.

Català

En un altre post d’aquest bloc, vaig començar dient que jo era català de tota la vida perquè havia nascut a Catalunya i sempre havia viscut aquí. Però, recordin això, jo també sóc espanyol. Sovint es diu la frase “hi ha catalans que també es senten espanyols”, com si això fos una anècdota, una minoria. De manera que demano que no es digui la frase “Catalans de tota la vida”, de la mateixa manera que també demano que no es digui que “hi ha catalans que també se senten espanyols” com si això fos un rara avis. Perquè la majoria dels catalans ens sentim espanyols i, ser-ho, ho som tots. De fet, i encara que potser des de fora de Catalunya no s’acabi d’entendre, fins i tot hi ha independentistes que es senten espanyols. I, sí, jo tampoc ho acabo d’entendre i menys ho sé explicar, però passa.

A les persones de la resta d’España, jo els demanaria que entenguessin que els independentistes no són els catalans, ni la majoria de catalans. Fins i tot, que sent l’independentisme un acte radical, no són radicals tots els independentistes.

També els demanaria que entenguessin que la bandera de Catalunya, la cultura i l’idioma catalans no pertanyen als independentistes, sino que són elements de tots i, per descomptat, que tampoc identifiquin els catalanoparlants amb l’independentisme i els castellanoparlants amb el no independentisme, perquè hi ha persones que parlen català a casa seva i es diuen Puig, Pujol o Mas i es senten tan espanyols com algú de Madrid, Murcia o Asturias i, per altra banda, hi ha també altres que, no sabent parlar català i dient-se García o González de cognom, sí la volen. De manera que, quan parlin dels catalans, pensin en això.

No han d’ajudar als independentistes amb el fet que la llengua, la cultura o la bandera els pertanyi només a ells, perquè no és així. De fet, si alguna cosa bona està portant el Procés és que els no independentistes hem après a reclamar la cultura, l’idioma o la bandera com a propis. A dia d’avui, és més fàcil veure senyeres el 12 d’octubre, Dia de la Hispaninad, que l’11 de setembre, Diada de Catalunya, en la qual només es veuen estelades que no representen absolutament res.

Apropiar-se dels símbols és una cosa molt comú en els absolutistes. Una vegada, el líder de Ciudadanos Albert Rivera va comparar la dictadura de Franco amb la llegenda de Sant Jordi i va dir que Franco era el Drac; la Democràcia, Sant Jordi i els símbols d’Espanya, la Princesa. De manera que la Democràcia va matar al Drac. No obstant això, a diferència del conte, Sant Jordi no havia recuperat la Princesa, és a dir, els símbols nacionals.

Aquests, l’himne, la bandera i,fins i tot, l’exèrcit van seguir veient-se com una cosa propera al franquisme, per més que estiguessin aquí molt abans que Franco. A poc a poc, i més a conseqüència dels esports que d’una altra cosa, molts espanyols hem anat recuperant la naturalitat a utilitzar com a propis els símbols nacionals fins a fer-los normals. A Catalunya ha de passar el mateix. Els catalans no han d’acceptar que els símbols de Catalunya pertanyin només als independentistes. Per això, els catalans que no som separatistes hem d’acceptar amb naturalitat tot allò català com a propi i jo demanaria que les persones de la resta d’España també ho fessin. De manera que s’haurien de treure pensaments com ara que hi ha persones que parlen en català per a molestar o expressament per a què no els entenguin, perquè això no és així. Si senten vostès a la seva ciutat a dues persones parlar català o que se’ls escapa en un moment donat alguna expressió catalana sense adonar-se’n, no és un atac, no és per a molestar. Primer, perquè el català és un idioma espanyol i, segon, perquè probablement, si a un català a Madrid o a Sevilla se li escapa una frase o expressió en català sense adonar-se’n és perquè es senten com a casa, perquè no es senten a l’estranger, perquè no han canviat el “xip”. I ho dic perquè ho he viscut. Jo, que sóc castellanoparlant, a Madrid, Zaragoza o Málaga se m’ha escapat algun “bon dia” en arribar a un lloc o algun “adéu” en acomiadar-me. Però, al Regne Unit, França o Itàlia això no em passa perquè tinc el “xip” canviat, sé que estic en un altre país, a diferència de quan visito altres ciutats espanyoles, on no el canvio perquè em sento com a casa. Doncs si això em passa a mi que només dic al dia tres o quatre expressions en català, imaginin-se als que pensen en català.

De manera que no s’oblidin, Jo, Català i Jo, Espanyol. Som la mateixa persona. Reclamaré sempre tot allò català com a espanyol que és i això no vol dir que els segueixi el joc, tot el contrari. Davant meu, els independentistes no diran què sóc o no sóc o el que he o no he de fer. Espero haver-me explicat i que ens ajudin als catalans que, com no pot ser d’una altra manera, som espanyols i europeus, a que tot ens sigui més fàcil. Perquè ja prou difícil ens ho posen els independentistes que, polititzant la Diada o tenint com a himne una insultant i bèl·lica lletra, ens fan no poder identificar-nos amb una festa pròpia, ni amb un himne. Una salutació, adéu siau i bon dia.

Castellano

En otro post de este mismo blog, comencé diciendo que yo era catalán de toda la vida porque había nacido en Catalunya y siempre había vivido aquí. Pero, recuerden esto, yo también soy español. A menudo se dice la frase “hay catalanes que también se sienten españoles”, como si eso fuese una anécdota, una  minoría. De modo que, igual que pido que no se diga la frase “Catalanes de toda la vida”, también me gustaría que no se dijese que “hay catalanes que también se sienten españoles” como si eso fuese un rara avis. Porque la mayoría de los catalanes nos sentimos españoles y, serlo, los somos todos. De hecho, y aunque quizá desde fuera de Catalunya no se acabe de entender, incluso hay independentistas que se sienten españoles. Y, sí, yo tampoco lo acabo de entender y menos lo sé explicar, pero sucede.

A las personas del resto de España, yo les pediría que entendiesen que los independentistas no son los catalanes, ni la mayoría de catalanes. Incluso que, siendo el independentismo un acto radical, no son radicales todos los independentistas.

También les pediría que entendiesen que la bandera de Catalunya,  la cultura y el idioma catalanes no pertenecen a los independentistas, es de todos los catalanes y, por supuesto, tampoco identificasen a los catalanoparlantes como independentistas y a los castellanoparlantes como no independentistas, porque hay personas que hablan catalán en su casa y se apellidan Puig, Pujol o Mas y se sienten tan españoles como uno de Madrid, Murcia o Asturias y, por otro lado, hay también quien, sin embargo, no sabiendo hablar catalán y apellidándose García o González, sí la quieren. De modo que, cuando hablen de los catalanes, piensen en esto.

No pueden, no deben ayudar a los independentistas a que la lengua, la cultura o la bandera les pertenezca solamente a ellos, porque no es así. De hecho, si algo bueno está trayendo el Proceso es que los no independentistas hemos aprendido a reclamar la cultura, el idioma o la bandera como propios. A día de hoy, es más fácil ver senyeras el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, que en el 11 de septiembre, Diada de Catalunya, festividad en la cual solamente se ven esteladas que no representan absolutamente nada.

Apropiarse de los símbolos es algo muy común en los absolutistas. Una vez el líder de Ciudadanos Albert Rivera comparó la dictadura de Franco con la leyenda de Sant Jordi y dijo que Franco era el Dragón; la Democracia, Sant Jordi y los símbolos de España, la Princesa. De modo que la democracia mató al Dragón pero, sin embargo, a diferencia del cuento. Sant Jordi no había recuperado la Princesa, es decir, los símbolos nacionales.

Éstos, el himno, la bandera e, incluso, el ejército siguieron viéndose como algo cercano al franquismo por más que estuvieran ahí mucho antes que Franco. Poco a poco, y más a consecuencia de los deportes que otra cosa, muchos españoles hemos ido recuperando la naturalidad de utilizar como propios los símbolos nacionales hasta hacerlos normales. En Catalunya debe pasar lo mismo. Los catalanes no deben aceptar que los símbolos de Catalunya  pertenezcan solamente a los independentistas, por eso los catalanes que no somos separatistas debemos aceptar con naturalidad todo lo catalán como propio y yo pediría que las personas del resto de España también lo hiciesen. De modo que se deberían quitar pensamientos tales como que hay que personas que hablan en catalán para molestar o expresamente para que no les entiendan, porque eso no es así. Si oyen ustedes en su ciudad a dos personas hablar catalán o que se les escapa alguna expresión en catalán sin darse cuenta en un momento dado, no es un ataque, no es por molestar. Primero, porque el catalán es un idioma español y, segundo, porque probablemente si a un catalán en Madrid o Sevilla se le escapa una frase o una expresión en catalán sin darse cuenta es porque se sienten como en casa, porque no se sienten en el extranjero, porque no han cambiado el “chip”. Y lo digo, porque lo he vivido. Yo, que soy castellanoparlante, en Madrid, Zaragoza o Málaga se me ha escapado algún “bon día” al llegar a un sitio o algún “adéu” al despedirme. Pero, en el Reino Unido, Francia o Italia eso no me pasa porque tengo el “chip” cambiado, sé que estoy en otro país. Cuando visito otras ciudades de España no cambio el “chip” porque me siento en casa y, si eso me ocurre a mí que digo al día tres o cuatro expresiones en catalán, imagínense a alguien que piensa incluso en catalán.

De modo que no se olviden, Yo, Catalán y Yo, Español. Somos la misma persona. Reclamaré siempre todo lo catalán como español y eso no quiere decir que les siga el juego, todo lo contrario. A mí los independentistas no me van a decir lo que soy o no soy o lo que debo o no debo hacer. Espero haberme explicado y que nos ayuden a los catalanes que, como no puede ser de otra forma, somos españoles y europeos, a que todo nos sea más fácil. Porque ya bastante difícil nos lo ponen los independentistas que, politizando la Diada o teniendo como himno una insultante y bélica letra, nos hacen no poder identificarnos con una fiesta propia, ni con un himno. Un saludo, adéu y bon dia.

Anuncios

One thought on “Jo, Espanyol.”

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s